Što je to sportski ples?Sportski ples je ples koji je standardiziran, u smislu da ima svoja pravila o natjecanjima, plesovima, kostimima, sucima i sl., te da nije (kao u svakom drugom sportu) dozvoljena prevelika improvizacija. Za sportski ples možemo reći da je natjecateljski dvoranski ples. To je jedan od najljepših dvoranskih sportova, u kojem nalazimo i umjetnost, i sport, i zabavu. Sportski ples je na popisu sportova Svjetskih igara (en. World Games), odnosno pod okriljem Međunarodne udruge Svjetskih igara, koju podržava Međunarodni olimpijski odbor.

Dvije su vrste sportskog plesa: latinoamerički (LA) i standardni (ST) plesovi. Međusobno se ove vrste dosta razlikuju, iako imaju sličnosti, a u prošlosti su neki smatrani ovim drugim i obrnuto, jer se ples stalno mijenja i razvija. Ukupno je deset sportskih plesova, od čega pet latinoameričkih i pet standardnih.

Izvor: hr.wikipedia.org