Tečajevi plesa za djecu do 12 godina


Tečajevi plesa za djecu organiziraju se 2 puta godišnje:

  • na početku školske godine
  • na početku 2. polugodišta


O programu poduke

S djecom se radi kontinuirano, kroz cijelu školsku godinu.

Najviše se pažnje posvećuje plesu u formaciji ( ali u parovima), jer je to najprimjerenije dječjem uzrastu. Pri upisu se ne rade nikakve audicije provjere sluha, ritma i sl.

Sva djeca rade isti program s kojim se pripremaju za novogodišnju priredbu ili za druge nastupe tijekom školske godine, npr. obilježavanje Svjetskog dana plesa, priredbe u humanitarne svrhe, ili druge školske priredbe.

Ples je iznimno zdrava aktivnost za vaše dijete, jer se djeca u grupi uče socijalizaciji, redu i disciplini, timskom radu i naravno, stječu određenu fizičku kondiciju.

Neka se i vaša djeca pridruže mnogim klincima i klincezama Plesne škole Samba i savladaju svoje prve plesne korake uz smijeh i zabavu.Tečajevi plesa za djecu do 12 godina Tečajevi plesa za djecu do 12 godina

Tečajevi plesa za djecu do 12 godina