Napredna grupa radi utorkom od 18:30-20:00 sati.
Informacije na mob: 098 385 851

Line Dance


Termini po grupama:

  • Početna grupa radi ponedjeljkom od 18:30-20:00 sati
  • Napredna grupa radi utorkom od 18:30-20:00 sati


O programu plesa

Line Dance je način plesanja gdje nije potreban plesni partner ili partnerica, pleše se u grupi, a plesači su poredani jedan pored- i iza drugoga. To je osnovna forma. Moguće su formacije u krugu ili u 2 linije gdje su plesači okrenuti jedni prema drugima (contra line).

Pleše se na Country muziku, ali i na ostale muzičke stilove i ritme; Valcer, Boogie Woogie, Twist, Cha-Cha-Cha, Rumba, Pop, Funk, itd.

Jedan ples se sastoji od raznih kombinacija koraka, koje se ponavljaju; kratke i jednostavne koreografije nakon 16 counts (odgovara broju koraka), teže koreografije nakon 48 ili 64 counts i više.

Plesove svrstavamo u jednostavne, srednje teške i teške, tempo može biti lagan do vrlo brz.

Jedno je jasno, tko je počeo plesati Line Dance, ne može se toga više ostaviti, jer je zabavno i dostupno svim dobnim skupinama.Line Dance

Važna napomena

Prijave i upisi na mob.: 098 385 851.